Wprowadzenie do chemii

To jest chemia 1 podręcznik to nauka o materii i jej zmianach. Chemia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem składu, struktury, właściwości, reakcji i interakcji materii.

To jest wprowadzenie do chemii. Zaczyna się od opisania, czym jest chemia, a następnie wyjaśnia, jak do tego doszło. Mówi również o różnych gałęziach chemii, które istnieją dzisiaj.

Rodzaje reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne to rodzaj zmian chemicznych, w wyniku których powstają nowe substancje. W reakcji chemicznej reagenty przekształcane są w produkty. Reakcja chemiczna nigdy nie jest spontaniczna i musi być wywołana przez czynnik zewnętrzny, taki jak ciepło lub światło.

Istnieje wiele rodzajów reakcji chemicznych, takich jak spalanie, utlenianie i hydroliza. Spalanie ma miejsce, gdy reagenty łączą się z tlenem, tworząc wodę i dwutlenek węgla. Utlenianie ma miejsce, gdy reagent traci elektrony, tworząc nową substancję zwaną utleniaczem lub środkiem utleniającym. Hydroliza ma miejsce, gdy cząsteczki wody rozbijają wiązania między cząsteczkami reagentów, tworząc nowe substancje zwane hydratami i wodorem (H2).

Wiązanie chemiczne

Wiązanie chemiczne to rodzaj interakcji, która obejmuje współdzielenie elektronów między atomami. Atomy zaangażowane w wiązanie chemiczne są utrzymywane razem przez siłę elektromagnetyczną, która jest również odpowiedzialna za inne interakcje, takie jak grawitacja i magnetyzm.

Istnieją trzy główne typy wiązań: wiązania kowalencyjne, wiązania jonowe i wiązania metaliczne. Wiązanie kowalencyjne występuje, gdy dwa lub więcej atomów dzieli jedną lub więcej par elektronów, które znajdują się na orbitalach otaczających jądro atomu. Wiązanie jonowe powstaje, gdy dwa przeciwnie naładowane jony oddziałują ze sobą i tworzą między sobą przyciąganie elektrostatyczne. Wiązanie metaliczne występuje, gdy metale oddziałują ze sobą, tworząc strukturę sieciową, która utrzymuje je razem.

Cząsteczki i związki

Cząsteczki i związki są budulcem całej materii. Składają się z atomów, które łączą się, tworząc określoną substancję.

Cząsteczki i związki składają się z atomów, które łączą się, tworząc określoną substancję.